ติดต่อเรา

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-894742 ต่อ 14   มือถือ : 088-774-4254
โทรสาร : 053-894-379